Musictime In Indonesia

Mang Oman Edi

Jenaka Sunda

Special thanks to: Madrotter-Treasure-Hunt - Bandung

Mang Dadi Kabung BulenganMang Dadi Kabung Bulengan

Mang Dja'i, Mang Oman Edi, Mang Takrim, Daya Tresna - Mang Dadi Rosadi

Label: Dian Records SD-012Donation PayPal to keep the site alive. Thanks

                                                                                                 © Musictime.nl Chris & Dian & James