Musictime In Indonesia

Frans H. Manurung

Ningku Pe NianNingku Pe Nian

Frans H. Manurung, Frieda Simandjuntak, Humizar Siadari, Ismail Hutadjulu, Rotua Siahaan, Ryta Simandjuntak, Ungkap Situmeang

Pardolok Tolong Melody

Label: Lokananta ARI-066


Donation PayPal to keep the site alive. Thanks

                                                                                                 © Musictime.nl Chris & Dian & James