Musictime In Indonesia

Aisyah

Lagu-lagu Krontjong Galian Bapak Presiden SukarnoAlbum: Lagu-lagu Krontjong Galian Bapak Presiden Sukarno

Aisyah, Effendi Slameto, Lena Sasongko Masnun Soetoto, Mulyadi, Sri Budiati Sarnuji, Sri Imam S., Surasmi

Orkes Imam Hartono Dan Kawan-kawan

Label: Lokananta BRI-002Donation to keep the site alive. PayPal

                                                                                                 © Musictime.nl Chris & Dian & James