Musictime In Indonesia

Aisyah

Lagu-lagu Krontjong Galian Bapak Presiden SukarnoLagu-lagu Krontjong Galian Bapak Presiden Sukarno

Aisyah, Effendi Slameto, Lena Sasongko Masnun Soetoto, Mulyadi, Sri Budiati Sarnuji, Sri Imam S., Surasmi

Orkes Imam Hartono Dan Kawan-kawan

Label: Lokananta BRI-002Donation PayPal to keep the site alive.

                                                                                                 © Musictime.nl Chris & Dian & James